شما اینجا هستید

شیشه و آبگینه

شیشه مایعی است مذاب که بدون آنکه متبلور شود سرد و سخت است و جسمی است شفاف و شکننده که از ذوب کردن شن و آهک و موارد دیگر در کوره های مخصوص ساخته می شود. ماده اولیه شیشه، سیلیس است و برای تهیه انواع شیشه های رنگی از اکسیدهای فلزی در ترکیبات شیشه استفاده می شود.

محصولات شیشه ای دست ساز انواع گوناگونی دارد که با انجام کارهای تکمیلی روی آنها می توان هم بر زیبایی شیشه ها افزود و هم محصولات متنوعی ایجاد کرد. این محصولات (از نقطه نظر نوع تزئینات) عبارتند از:
شیشه بار فتن، شیشه های دوپوست، شیشه های سه پوست، شیشه آبگز، شیشه مات، شیشه نقشدار، شیشه تراش دار و شیشه با تلفیق فلز و ..

همچنین آثار آبگینه سنتی برحسب روش تولید به سه دسته فوتی، قالبی و یا ترکیبی تقسیم بندی می شوند.

در ادامه فهرست مقالات مربوط به صنایع دستی شیشه و آبگینه آمده است :