شما اینجا هستید

صنایع دستی سنگی

سنگ ها به دلیل برخوردار بودن از ویژگی های سختی، مقاومت، دوام و فراوانی در طبیعت به عنوان ماده اولیه تولید گروهی از آثار صنایع دستی ایران به شماره می روند.

شکل دادن و نقش پردازی سنگ به روش های برش، تراش، خراش و تلفیقی، به منظور ساخت و تزیین اشیاء با ابزارهای مختلف را حجاری می گویند. انواع روش های رایج در حجاری عبارتند از :

  • تراش سنگ (مانند جواهر تراشی، خراطی و نقش برجسته)،
  • برش سنگ (مانند معرق و مشبک)
  • خراش سنگ (مانند حکاکی)
  • روش های تلفیقی (مانند نقش برجسته مشبک)

از سنگ ها بنا به قابلیتی که دارند برای ساخت ظروف، اشیاء و تزیینات استفاده میشود . ساخت انواع دیگ و دیگچه، کاسه، بشقاب و هاون برای ظروف پخت و پز نیز مرسوم است.

در ادامه فهرست مقالات مربوط به صنایع دستی سنگی آمده است :