شما اینجا هستید

صنایع دستی چرمی

چرم کالایی است که طی فرآیند دباغی از پوست انواع حیوانات ساخته می شود. دباغی فرآیندی است که طی آن کالای فسادپذیر (پوست خام) تبدیل به کالای فساد ناپذیر (چرم) می شود.

سراجی،  هنر-صنعتی دستی است که پس از دباغی پوست، هنرمند-صنعتگر، به تولید مصنوعات چرمی به روش سنتی می پردازد. از دیگر رشته های صنایع دستی چرمی می توان به جلد سازی چرمی، حکاکی روی چرم، سوخت روی چرم، معرق چرم، نقاشی روی چرم و نقش اندازی  ضربی روی چرم اشاره کرد.

در ادامه مقالاتی در رابطه با صنایع دستی چرمی آمده است :‌