شما اینجا هستید

صنایع دستی چوبی وحصیری

ساخت و تزیین چوب با استفاده از ابزار و شیوه های گوناگون برای تولید اشیای مسطح و حجمی تزیینی و کاربردی را هنر درودگری می گویند.

تزیین آثار هنری چوبی در بیشتر موارد پس از ساخت بدنه انجام می شود، بدین ترتیب که بندی اصلی شیء را با انواع روش های نجاری و درودگری می سازند و سپس کار تزیین را به شیوه های مختلف بر سطح آن ها اجرا می کنند و یا به شکل لایه آماده شده می چسبانند. همچنین در برخی از آثار چوبی، ساخت و تزیین به صورت هم زمان انجام می شود.
با این توضیح بسیاری از آثار چوبی که تنها با روش های نجاری تولید می شوند و بدون تزیین هستند در زمره آثار هنری چوبی قرار نمی گیرند، زیرا جنبه کاربردی بیشتری دارند.

ساخت و تزیین چوب را به روش های تراش، برش، برش و بست و یا ترکیبی انجام می دهند.

چوب از دورترین زمان ها، در سرزمین ایران مورد استفاده قرار می گرفته و هنرمندان با ذوق کشورمان نیز توانسته اند آثار ارزشمندی را خلق و عرضه دارند که بسیاری از آن ها هم اکنون زینت بخش موزه ها و دیگر مراکز هنری جهان است.

هنرهای مرتبط با چوب در ایران بطور عمده شامل خراطی، کنده کاری، منبت کاری، مشبک کاری، منبت-مشبک، معرق، نازک کاری (ریزه کاری)، خاتم سازی، گره چینی، حجم های چوبی، سازه های چوبی، نقاشی روی چوب، لاکی های چوبی، منبت-معرق، سوخت روی چوب و سرانجام تلفیق چوب و فلز می شود.

در ادامه فهرستی از مقالات مربتط با صنایع دستی چوبی و هنر چوب را می توانید مطالعه بفرمایید: