قیمت خرید رومیزی ترمه اصفهان

/
یکی از منسوجات بسیار پرکاربرد و مهم در ایران که مورد استقبال قرار گرفته است ترمه است. ترمه از دوران صفوی و حتی در دوران زرتشت یکی از پارچه های مهم دوران خود بو

کارخانه تولید رومیزی ترمه اصفهان

/
در برخی کارخانه های کشور از جمله اصفهان، با استفاده از ماشین آلات پیشرفته و افراد طراح خط تولید خود را انواع رومیزی قرار داده اند که یک نوع آن رومیزی ترمه اصفها