فروشگاه عمده رومیزی سرمه دوزی گرد

/
رومیزی سرمه دوزیرومیزی سرمه دوزی یکی از صنایع دستی بسیار زیبای منطقه بلوچستان است که توسط هنرمندان چیره دست ایرانی به بازار عرضه میشود.این هنر دست زیبا باعث میش