پخش پارچه ترمه روتختی

مراکز پخش پارچه ترمه روتختی

/
پارچه ترمه روتختی یکی از بهترین پوشش‌هایی است که می توان برای قرار دادن بر روی تخت از آن استفاده کرد. این نوع پارچه از دو دسته تار و پود ساخته می شود و به دلیل