نوشته‌ها

پارچه ترمه قرمز

فروشنده انواع پارچه ترمه اصل

/
طرح سنتی از جنس گلیمی است و جنس گلیم قدیمی است و در زمان قدیم از گلیم استفاده میکرده اند .اما در عصر امروز به مد تبدیل شده است. و درحال حاضر با گلیم توانسته اند