نوشته‌ها

سجاده طرح ترمه

بازار توزیع سجاده طرح ترمه

/
سجاده طرح ترمه یکی از زیباترین سجاده های سنتی است که معمولاً دختر خانم ها برای روی جهیزیه خود از این محصول استفاده می ‌نماید. بازار توزیع سجاده طرح ترمه در اندا