نوشته‌ها

خرید پارچه ترمه متری آبی رنگ

/
از گذشته در کشور ما پارچه های مختلف و متنوعی تولید می شد.پارچه ترمه از پارچه های گرانبها و سنتی کشور عزیز ما ایران است.پارچه ترمه و خصوصا پارچه ترمه آبی رنگ یکی