نوشته‌ها

سجاده جانماز ترمه

مراکز توزیع سجاده جانماز ترمه

/
فریضه نماز یکی از اصلی ترین اعمال عبادی مسلمانان جهان بوده و در اهل تشیع و اهل تسنن مشترک است. مسلمانان برای نماز خود اهمیت خاصی قائل بوده و سعی می کنند بهترین