نوشته‌ها

رومیزی ترمه سبز ابریشمی

کارخانه تولید رومیزی ترمه سبز ابریشمی

/
کارخانه تولید رومیزی ترمه سبز ابریشمی از بهترین ابربشم های موجود خود برای تولید محصول ترمه استفاده کرده که آنها رنگ سبز و فوق العاده به همراه داشته و این کارخان