نوشته‌ها

پارچه ترمه آبی

خرید مستقیم پارچه ترمه ساده شیک

/
ترمه بافی دارای تاریخچه هزار ساله در این مرز و بوم می باشد. بنابراین خرید پارچه های ترمه، فرهنگ و هنر کشور را به خانه یا محیط کار خود وارد ساخته تا بازخورد مثبت