نوشته‌ها

پارجه ترمه فیروزه ای

سفارش عمده پارچه ترمه درجه یک

/
پارچه ترمه درجه یک پارچه ای است که از موی بزهای خاص تهیه می شود. روش هایی که برای به دست آوردن ترمه استفاده می شود به روشی متفاوت از موهای به دست آمده از سایر ب