نوشته‌ها

صادرات سجاده ترمه شاه عباسی

/
یکی از زیباترین هنرهای دستی و صنایع دستی ایران انواع سجاده ترمه شاه عباسی می باشد که به کشورهای مختلفی نیز ارسال می گردد. از صادرات سجاد ترمه شاه عباسی به کشور