نوشته‌ها

سجاده ترمه فیروزه‌ای

صادرکنندگان بزرگ سجاده ترمه فیروزه‌ای

/
سجاده ترمه فیروزه‌ای برای ادای فریضه نماز خواندن انتخاب مناسبی می باشد، زیرا اقامه نماز در حقیقت صحبت بنده خدا با معبود است و حفظ آراستگی و پاکیزگی فرد در این