نوشته‌ها

پارچه ترمه ابریشم

قیمت پارچه ترمه ابریشم

/
پارچه ترمه ابریشم درجه یک هم از الیاف ظریف تری تشکیل شده و هم دارای ضخامتی مناسب است که از این رو به خاطر ادامه روابط تجاری گسترده موجود، قیمت های فروش مدام به