نوشته‌ها

پارچه ترمه طرح دار

فروش پارچه ترمه طرح دار یزد

/
این  پارچه ها از نوع، ضخیم بوده که با ماشین های گرد بافت تولید می شود، دقت کنید که پشت این پارچه ها به صورت تارهای نخ و روی آن ها ضخیم می باشد، نخ های