نوشته‌ها

پارچه ترمه معمولی

قیمت پارچه ترمه معمولی

/
قیمت پارچه ترمه معمولی بر اساس نوع الیاف به کار رفته در محصول، چگونگی بافت و همینطور طرح تعیین می شود. البته به مسائل دیگری مثل عرض پارچه هم این موضوع ربط دارد.