نوشته‌ها

پخش کننده سجاده ترمه فیروزه ای یزد

/
سجاده های ترمه به خاطر ظاهر زیبا و لطافت در پارچه، همواره از دوست داران زیادی برخوردار بوده است. انجام فرائض دینی بر روی آنها لذت بخش بوده و ساعات فرح بخشی را ب